W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w lutym. Największy spadek ocen odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa.