Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w lutym koniunkturę mniej korzystnie niż w styczniu br. Największy spadek wskaźnika nastąpił w dziele budownictwo, największy wzrost – w sekcji informacja i komunikacja.