W styczniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w transporcie i gospodarce magazynowej. Gorzej niż w poprzednim miesiącu koniunkturę oceniają jednostki zajmujące się handlem detalicznym. Mimo pozytywnych ocen, największe pogorszenie opinii odnośnie sytuacji gospodarczej zanotowano w sekcji informacja i komunikacja – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 20,3 w skali miesiąca. Również podmioty zajmujące się handlem hurtowym, a także zakwaterowaniem i gastronomią formułują optymistyczne opinie, na poziomie wyższym niż w grudniu ub. r.