W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego. Jedynie w sekcji budownictwo wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest ujemny. Składowa „prognostyczna” pogorszyła się w większości obszarów.