W kwietniu w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Oceny spadły jedynie w handlu hurtowym, natomiast w informacji i komunikacji oceny są podobne jak przed miesiącem.