W sierpniu w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż w lipcu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji informacja i komunikacja. Tylko w przetwórstwie przemysłowym oraz w transporcie i gospodarce magazynowej oceny wzrosły. W handlu hurtowym oceny są podobne jak przed miesiącem.