Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podkarpackim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja, choć opinie te są ostrożniejsze niż przed miesiącem. Negatywne oceny zgłaszają przedsiębiorstwa z sekcji transport i gospodarka magazynowa.