W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w lutym br. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji handel hurtowy. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny spadły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem.
W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się.