Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podkarpackim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Nieznacznie negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji transport i gospodarka magazynowa.