W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w listopadzie br. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. Tylko w sekcji handel detaliczny oraz budownictwo oceny są podobne jak przed miesiącem.