W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w lipcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel hurtowy oraz transport i gospodarka magazynowa.
Oceny spadły jedynie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości obszarów odnotowano poprawę ocen bieżących („diagnoz”) przy jednoczesnym pogorszeniu oczekiwań („prognoz”).
Do badania za sierpień br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 sierpnia – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).