W październiku w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu. Największe pogorszenie ogólnego klimatu koniunktury nastąpiło w sekcji handel detaliczny. Wzrósł jedynie wskaźnik w zakwaterowaniu i gastronomii oraz w informacji i komunikacji. W przetwórstwie przemysłowym oraz transporcie i gospodarce magazynowej wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest na podobnym poziomie jak przed miesiącem.