Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie i podobnie jak w sierpniu – przez przedstawicieli firm z sekcji in-formacja i komunikacja.