W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu br. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Oceny wzrosły jedynie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz przetwórstwo przemysłowe.