W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa.
W większości obszarów odnotowano pogorszenie składowej „diagnostycznej” przy jednoczesnej poprawie składowej „prognostycznej”. Wyjątkiem jest sekcja transport i gospodarka magazynowa, gdzie polepszeniu uległy obie składowe.

Do badania za maj br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 maja – dołączono dodatkowy moduł pytań. Moduł ten ma na celu dodatkowe zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą. W majowej edycji pytanie o przewidywany poziom inwestycji w 2020 r. zostało zastąpione pytaniem o „czas przetrwania” firmy w przypadku kontynuacji bieżących ograniczeń związanych z pandemią.