W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu br. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo, gdzie oceny spadły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem.