W lipcu br. wśród przedsiębiorców z większości badanych obszarów gospodarki dominowały negatywne oceny koniunktury. Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród przedsiębiorstw prowadzących działalność w transporcie i gospodarce magazynowej (spadek wartości wskaźnika w skali miesiąca o 8,0). Największą poprawę ocen zaobserwowano w opiniach wyrażanych przez podmioty zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią (wzrost wartości wskaźnika o 4,7). Wśród tych jednostek oceny koniunktury były optymistyczne. Pozytywnie koniunkturę oceniły także jednostki prowadzące działalność usługową w zakresie informacji i komunikacji oraz handlu hurtowego.