W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie budownictwa, najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja.
W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się.