W kwietniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią. Korzystniejsze opinie odnośnie sytuacji gospodarczej zanotowano także w gronie podmiotów zajmujących się budownictwem, a także informacją i komunikacją. Największą poprawę opinii zaobserwowano wśród przedsiębiorców prowadzących handel detaliczny – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 4,6 w porównaniu z marcem br. Mimo to wśród tych podmiotów oceny koniunktury są negatywne. Również jednostki zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, a także transportem i gospodarką magazynową formułują pesymistyczne oceny i bardziej negatywne niż w ubiegłym miesiącu.