W styczniu br. korzystnie oceniają koniunkturę podmioty prowadzące działalność w handlu hurtowym, a także informacji i komunikacji. W tych sektorach odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w porównaniu z poprzednim miesiącem, o około 6,0. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej oceny są niekorzystne. Spory pesymizm panuje wśród jednostek świadczących usługi w zakresie zakwaterowania i gastronomii – największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 9,1 w porównaniu z grudniem ub. r. Podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo oceniają koniunkturę nieco optymistyczniej, mimo utrzymanych negatywnych opinii. W przypadku transportu i gospodarki magazynowej ocena ta jest zbliżona do odpowiedniej z poprzedniego miesiąca.