Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w marcu br. koniunkturę korzystniej niż w lutym br. Największy wzrost wskaźnika nastąpił w sekcji transport i gospodarka magazynowa, największy spadek – w dziale handel hurtowy.