Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podkarpackim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm należących do większości badanych rodzajów działalności gospodarczej (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, handel detaliczny, a także transport i gospodarka magazynowa). Nieznacznie negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa budowlane, są one jednak mniej pesymistyczne niż w lutym.