W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo, gdzie oceny są negatywne. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) pogorszyły się.