W grudniu br. w trzech obszarach działalności gospodarczej (handel detaliczny, transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia) odnotowano niekorzystne i gorsze od zgłaszanych przed miesiącem oceny koniunktury. Najgorsze nastroje panują wśród jednostek zajmujących się transportem i gospodarką magazynową – największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury , o 25 w porównaniu z listopadem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego i handlu hurtowego oceniają koniunkturę nieco optymistyczniej, mimo utrzymanych negatywnych opinii. Jedynie w sekcji informacja i komunikacja wartość wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury nie zmieniła się.