W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę gorzej niż w listopadzie. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w handlu detalicznym. W informacji i komunikacji oraz w handlu hurtowym oceny wzrosły, natomiast w budownictwie oceny są podobne jak przed miesiącem.