W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie budownictwa. W większości obszarów oceny
bieżące („diagnozy”) poprawiły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się.