W lutym br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne, zazwyczaj bardziej optymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Gorsze opinie niż w styczniu br. wyrażają jedynie podmioty prowadzące działalność w przetwórstwie przemysłowym, a także w informacji i komunikacji. Mimo utrzymanych negatywnych ocen, największą poprawę opinii odnośnie sytuacji gospodarczej zanotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 11,1 w skali miesiąca. Tylko przedsiębiorcy zajmujący się handlem hurtowym, a także zakwaterowaniem i gastronomią oceniają koniunkturę pozytywnie, odpowiednio na poziomie wyższym lub zbliżonym do tego ze stycznia br.