W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w grudniu ub.r. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, największy wzrost – w sekcji handel detaliczny. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) pogorszyły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) poprawiły się w większości obszarów.