W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym oceniają koniunkturę lepiej niż w styczniu. Tylko w budownictwie oraz transporcie i gospodarce magazynowej oceny są podobne jak przed miesiącem. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w handlu hurtowym. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) pogorszyły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) poprawiły się.