Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podkarpackim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie – przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z za-kresu handlu hurtowego.