W grudniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w transporcie i gospodarce magazynowej. W tej sekcji zaobserwowano także największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 9,2 w porównaniu z listopadem br. Gorzej niż w poprzednim miesiącu koniunkturę oceniają również jednostki zajmujące się budownictwem i handlem. W przypadku handlu hurtowego jednostki formułują pozytywne opinie odnośnie sytuacji w gospodarce. Optymistycznie, choć podobnie jak w ubiegłym miesiącu oceniają koniunkturę także przedsiębiorcy zajmujący się zakwaterowaniem i gastronomią, a także informacją i komunikacją.