W maju w porównaniu z kwietniem największe pogorszenie koniunktury nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa, największa poprawa – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).