W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w czerwcu br. Najlepsze oceny w tym zakresie odnotowano w sekcji informacja
i komunikacja, najgorsze – w sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Do badania za lipiec br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lipca – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie do Informacji).