Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podkarpackim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm należących do większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej (handel hurtowy, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, a także handel detaliczny).