W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w maju br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Tylko w sekcji informacja i komunikacja odnotowano spadek.
W większości obszarów odnotowano poprawę składowej „diagnostycznej” oraz „prognostycznej”. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie składowa "diagnostyczna" uległa pogorszeniu.
Do badania za czerwiec br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 czerwca – dołączono dodatkowy moduł pytań. Moduł ten ma na celu dodatkowe zdiagnozowanie wpływu pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą.