Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez pod-mioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Najbardziej negatywnie oceniają koniunkturę prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii.