We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w listopadzie br. oceniają koniunkturę gorzej niż w październiku br. Najbardziej negatywne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Jedynie w sekcji informacja i komunikacja wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. W większości obszarów obserwuje się pogorszenie zarówno ocen bieżących („diagnoz”), jak i oczekiwań („prognoz”).