Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie podkarpackim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w sierpniu optymistycznie, podobnie jak w lipcu. Diagnozy portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej są mniej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem.